Algemene registratie voorwaarden

 

Beschrijving van het bestand met persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving. 

1. Controller

Nordic Decor (KvK 67851401)

Oudkerkhof 38

3512GL UTRECHT

Tel. 030 737 12 75

2. Contactpersoon voor aangelegenheden die betrekking hebben op het bestand met persoonsgegevens

Stephan Rook, Nordic Decor

Tel. 030 737 12 75

3. Nordic Decor klanten bestand

Het Nordic Decor klantenbestand is op basis van klantrelatie waarvoor de eigenaar toestemming heft gegeven

4. Het doel van het gebruik van het register

Uw gegevens zullen volgens de Nederlandse wetgeving beheerd en gebruikt worden met als doel u extra klantenservice te bieden door samen met de gegevens van ander klanten maar ook specifiek door uw gegevens te gebruiken voor een effectieve analyse die Nordic Decor instaat stelt om haar producten en diensten, zoals klantcommunicatie, marketing en bedrijfsplanning, aan te passen.

Binnen de toegestane wetgeving kunnen uw gegevens gedeeld worden met Nordic Decor partners die haar instaat stellen verdere analyse te doen.

5. Gegevensinhoud van het bestand met persoonsgegevens

De volgende soorten informatie kunnen in het bestand met persoonsgegevens worden verwerkt:

Basisinformatie van de betrokkene, zoals

- voor- en achternaam
- contactgegevens
- land van verblijf
- identificatiedetails van betaalinstrumenten

Informatie met betrekking tot de klantrelatie en andere relevante verbindingen, zoals:

  • - identificatiegegevens met betrekking tot het gebruik van diensten (bv. klantnummer, gebruikers-ID en wachtwoorden)
  • - datum van aanvang van de klantrelatie
  • - gegevens over aankopen die als geïdentificeerde klant zijn gedaan (bv. aankopen in onlinewinkels)
  • - thuiswinkel
  • - gebruik van diensten (bv. nieuwsbriefabonnement)

 - product retourzendingen

-op de betrokkene gerichte voordelen en campagnes en het gebruik van deze

  • - informatie over factureringen en inningen
  • - de intresses van de betrokkene en andere door hem ingevoerde informatie
  • - communicatie in verband met de klantrelatie en andere relevante communicatie (zoals meldingen van defecten en andere feedback en registraties van - - oproepen met betrekking tot de klantenservice)
  • - informatie over de activiteiten op de website van Pentik.nl
  • - toestemmingen en verboden voor direct marketing

 

6. Reguliere informatiebronnen

Persoonsgegevens van de betrokkene worden verzameld van de betrokkene zelf en uit informatie die wordt verkregen via systemen die voortkomen uit het gebruik van de registratie voor diensten zoals de webshop pentik.nl.

7. Delen van gegevens

Nordic Decor kan persoonlijke gegevens, zoals toegestaan en vereist door de toepasselijke wetgeving, delen met geselecteerde samenwerkingspartners voor hun marketingdoeleinden, tenzij de betrokkene een dergelijke bekendmaking van de gegevens heeft verboden. Gegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten Nederland. In dit geval is Nordic Decor verantwoordelijk voor de naleving van de vereisten van de wetgeving inzake persoonsgegevens.

8. Bescherming van gegevens

Databases en dergelijke, waarin de gegevens worden opgeslagen, worden beschermd door firewalls, wachtwoorden en andere technische beveiligingen. De databases en eventuele back-ups bevinden zich in afgesloten ruimten. Handmatig verwerkte documenten met informatie over de betrokkenen worden ook opgeslagen in afgesloten ruimten waar ongeautoriseerde toegang wordt voorkomen.

Nordic Decor zal ervoor zorgen dat alleen die werknemers van Nordic Decor die namens Nordic Decor werkzaam zijn en die toegang nodig hebben om hun taken uit te voeren, toegang krijgen tot de gegevens.

9. Recht van toegang, verbod en rectificatie

De betrokkene heeft het recht na te gaan welke informatie over de betrokkene in het bestand met persoonsgegevens is opgeslagen. Een ondertekend verzoek om inzage moet schriftelijk toegezonden worden aan de contactpersoon die verantwoordelijk is voor aangelegenheden betreffende het bestand met persoonsgegevens.

 Het controleverzoek kan ook persoonlijk worden ingediend bij Nordic Decor op bovengenoemd adres. 

De betrokkene heeft het recht het gebruik van zijn gegevens voor directe reclame, verkoop op afstand of andere direct marketing, alsmede voor opiniepeilingen of marktonderzoek te verbieden en heeft het recht de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken eventuele fouten in zijn informatie te corrigeren door de klantendienst van Nordic Decor hiervan in kennis te stellen (tel. 030 7371275, e-mail: utrecht@pentik.com).

Wacht a.u.b...

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue to use our website, you accept the use of cookies. Read more from here

We use cookies to give you the best experience on our website. If you continue to use our website, you accept the use of cookies. Read more from here